3/12/10

Ugotovimo izvor nekoga glede na odaljenost pri pogovoru

V psihologiji je znano da ljudje, ki prihajajo iz mest uporabljajo manjo razdaljo pri pogovoru. Zato lahko ugotovimo ali nekdo prihaja iz mesta ali podeželja. Če vidimo da prihaja z mesta nam s pomočjo narečja in drugih znakov ne bo težko ugotoviti katerega.


Mestni ljudje so vajeni gneče in osebni pas se jim je močno zožil. Mestni človek brez strahu stopi bliže in se rokuje.










Pasovi v osebnem prostoru: (4)

  1. Intimni pas (15-45 centimetrov), najpomembnejši, človek ga varuje kot svojo lastnino
  2. Osebni pas (46-122 centimetrov), razdalja, v kateri se pogovarjamo z ljudmi.
  3. Socialni pas (123-360 centimetrov), oddaljenost, ki jo ohranjamo pri srečanjih z neznanci.
  4. Javni pas (nad 360 centimetri), razdalja, ki jo izberemo ob nagovoru večje skupine ljudi.

No comments:

Post a Comment